Author Archives:

Chống thấm bể cá Koi ở Hà Nội

Cá Koi là loại cá rất nhậy cảm đối với các yêu tố ngoại cảnh : nhiệt độ, nguồn nước, thời tiết, thức ăn… Đặc biệt nguồn nước là yếu tô đầu tiên tác động trực tiếp đến những chú cá Koi.Do đó người nuôi cá Koi cần quan tâm đến việc bể nuôi cá […]