Bồn composite (FRP) chứa hóa chất, xử lý nước thải