Bốt an ninh lục giác composite đường kính thân 2.0m