Bốt gác bảo vệ khung thép, vách composite TC1.5×1.5