Cabin bảo vệ composite dành cho khu đô thị, khu công nghiệp